Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów

 

Ogłoszenie nr 639433-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów

Załączniki:

  • Ogłoszenie.pdf 
  • SIWZ.pdf 
  • Załaczniki do SIWZ.doc 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty.pdf