Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12”.

Data publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE : 14.06.2019 r., nr ogłoszenia 2019/S 113-277420.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/T/2019.

TERMINY: Składanie ofert: do 18.07.2019 r. do godz. 10:00 .

Otwarcie ofert: 18.07.2019 r. o godz. 10:15 .

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk i dostępny na stronie dotyczącej postępowania formularz "Wyślij wiadomość".

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami, w szczególności INSTRUKCJĄ SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIACH, dostępnymi na stronie: https://platformazakupowa.pl/ zakładka „Instrukcje”.

Bezpośredni link do ogłoszenia i formularza składania ofert na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/233204

Załączniki:

  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf