Status prawny

Oznaczenie formy prawnej:                      
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością     
Firma, pod którą Spółka działa:                                   „Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku  
Zarejestrowana:                                                               
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050232   
Siedziba:                                                
 Miasto Słupsk  
Adres:                                                   
 ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk 

reprezentowaną przez:

Elżbietę Rokitę – Prezesa Zarządu