Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

BZP : Ogłoszenie nr 617941-N-2018 z dnia 2018-09-18 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 

materiały do pobrania:

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie BZP.pdf767,60 kB
SIWZ.pdf2 155,67 kB
Zał. 1 - Formularz ofertowy.doc83,00 kB
Zał. 2 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia.doc48,50 kB
Zał. 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc41,00 kB
Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 5 - oświadczenie.docx20,98 kB
Zał. 6 - Wykaz dostaw.doc36,50 kB
Zał. 7 - Wzór umowy.doc83,50 kB
Zał. 8 - OPZ.docx28,83 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf56,92 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf125,93 kB
Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-10-01, godz. 13:04)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 10:39)
» PLATFORMA ZAKUPOWA