Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi3288
Zarząd Spółki3192
Przetargi3363
Skład Zgromadzenia Wspólników3500
Skład Rady Nadzorczej3383
Skład Zarządu Spółki3347
Struktura organizacyjna13385
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych3447
W/g prawa miejscowego3374
Tryb działania władz3336
W/g aktów wewnętrznych Spółki3423
Wykaz jednostek organizacyjnych13169
Redakcja136017
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3644
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3826
Rejestr zamówień publicznych3952
Dziennik korespondencji3844
Archiwum Zakładowe3844
Dane teleadresowe3907
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.13001
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych4207
Według prawa miejscowego3900
Według aktów wewnętrznych Spółki3940
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3890
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie3384
Regulamin organizacyjny9985
Dni i godziny otwarcia8275
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)2421
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).12395
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)2322
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)2340
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)2450
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)2316
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)2437
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)2346
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)2327
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2444
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2425
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6752
INSTRUKCJA KORZYSTANIA5792
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP6358
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku2099
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku3428
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 1586
Kierownicy jednostek organizacyjnych6679
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 21540
Przetarg Testowy1606
Kapitały 31.12.2016 r.1134
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie1153
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem1119
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie1091
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg1014
PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI 2606
Majątek Spółki 2554
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych1060
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów1031
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok1012
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/20181592
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.1098
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok1133
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/20181370
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów1182
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego732
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.672
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów1029
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)871
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"876
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"840
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.858
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.834
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.1015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.848
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.763
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa728
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.766
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".867
Dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich. 759
Dostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.711
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.818
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.764
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.763
Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022661
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21650
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.735
Dostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).714
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.691
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.730
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.1066
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.554
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.603
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.579
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).551
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).542
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).672
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.516
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).435
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.470
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.409
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.534
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.317
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.299
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).254
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.337
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.393
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.304
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok.246
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie na 2021 rok.215
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok (II).221
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.229
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.267
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej (III).228
Ochrona danych osobowych 191
Kontakt256
Status prawny 184
KRS188
Tryb Działania169
Struktura własności 166
Organy Spółki 207
rejestry175
Ładowacza Nieczystości Stałych191
KONTROLE162
PLATFORMA ZAKUPOWA 843
Mechanik Pojazdów Ciężarowych26
Kierowca samochodów ciężarowych pow. 3,5 t27
Razem439839
» PLATFORMA ZAKUPOWA