Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi3410
Zarząd Spółki3294
Przetargi3467
Skład Zgromadzenia Wspólników3600
Skład Rady Nadzorczej3478
Skład Zarządu Spółki3452
Struktura organizacyjna13650
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych3543
W/g prawa miejscowego3465
Tryb działania władz3425
W/g aktów wewnętrznych Spółki3526
Wykaz jednostek organizacyjnych13445
Redakcja138044
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3745
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3923
Rejestr zamówień publicznych4067
Dziennik korespondencji3943
Archiwum Zakładowe3944
Dane teleadresowe4026
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.13001
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych4299
Według prawa miejscowego3996
Według aktów wewnętrznych Spółki4033
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3984
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie3481
Regulamin organizacyjny10296
Dni i godziny otwarcia8552
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)2512
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).12480
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)2416
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)2426
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)2543
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)2409
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)2528
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)2434
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)2422
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2530
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2510
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6988
INSTRUKCJA KORZYSTANIA6008
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP6590
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku2184
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku3533
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 1676
Kierownicy jednostek organizacyjnych6981
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 21642
Przetarg Testowy1699
Kapitały 31.12.2016 r.1234
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie1249
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem1212
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie1187
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg1105
PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI 2862
Majątek Spółki 2803
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych1152
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów1135
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok1103
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/20181690
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.1190
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok1229
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/20181483
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów1283
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego821
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.772
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów1119
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)965
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"974
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"929
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.955
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.930
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.1106
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.938
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.854
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa818
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.864
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".964
Dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich. 852
Dostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.799
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.906
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.855
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.855
Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022759
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21736
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.827
Dostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).804
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.788
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.815
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.1158
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.642
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.704
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.671
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).641
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).636
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).765
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.613
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).524
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.568
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.500
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.638
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.407
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.401
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).346
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.430
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.495
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.403
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok.340
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie na 2021 rok.306
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok (II).309
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.320
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.370
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej (III).331
Ochrona danych osobowych 434
Kontakt555
Status prawny 411
KRS461
Tryb Działania435
Struktura własności 409
Organy Spółki 478
rejestry409
Ładowacza Nieczystości Stałych321
KONTROLE409
PLATFORMA ZAKUPOWA 1913
Mechanik Pojazdów Ciężarowych130
Kierowca samochodów ciężarowych pow. 3,5 t157
Razem457645
» PLATFORMA ZAKUPOWA