Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zakres zamówienia jest elementem projektu pn.: „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 materiały do pobrania:

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie BZP.pdf4 782,00 kB
SIWZ.pdf1 942,09 kB
2 Załączniki nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy-1.docx2 049,92 kB
3 Załączniki nr 2 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy , spełnienie warunku udziału w postępowaniu.docx2 060,34 kB
4 Załączniki nr 3 do SIWZ - oswiadczenie wykonawcy- przesłanik wykluczenia z postępowania.docx2 060,28 kB
5 Załączniki nr 4 do SIWZ- grupa kapitałowa.docx2 058,77 kB
6 Załączniki nr 5 do SIWZ - zobowiąznanie podmiotu trzeciego.docx2 059,71 kB
7 Załączniki nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx2 059,01 kB
8 Załączniki nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx2 059,13 kB
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - UMOWA-1.docx162,47 kB
10 załącznik nr 9 do SIWZ - OPZ-1.docx163,46 kB
Wyjaśnienie treści SIWZ_23.08.2018 (Pyt. 1 - 4).pdf231,69 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf71,94 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf141,67 kB
Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-10-01, godz. 13:03)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 12:49)
» PLATFORMA ZAKUPOWA