Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Ogłoszenie nr 575838-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

 

 KOMUNIKAT

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Materiały do pobrania:

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie BZP.pdf411,44 kB
SIWZ.pdf1 349,90 kB
załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xlsx46,04 kB
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej.xlsx12,37 kB
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc47,50 kB
załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo_.doc58,50 kB
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.doc47,00 kB
załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc47,50 kB
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc59,00 kB
załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.doc167,00 kB
Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx14,80 kB
Wyjaśnienie treści SIWZ_26.08.2020.pdf139,23 kB
Wyjaśnienie treści SIWZ_01.09.2020.pdf121,04 kB
Informacja z otwarcia ofer - energia elektryczna.pdf116,30 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf139,46 kB
Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2020-08-24, godz. 11:37)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2020-08-24, godz. 11:35)
» PLATFORMA ZAKUPOWA