Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Ogłoszenie nr 616587-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajduje się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk 

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, mając na względzie sytuację epidemiczną w regionie, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.

  

Materiały do pobrania:

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 616587.pdf278,05 kB
SIWZ.pdf19 402,07 kB
Zal. Nr 1 - Oferta.doc76,50 kB
Zal. Nr 1a - specyfikacja_techniczna_pojazdu.docx67,40 kB
Zal. Nr 2 - oświadczenie art. 25a ust.1-podstawy wykluczenia.docx25,84 kB
Zal. Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc46,50 kB
Zal. Nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa.docx23,46 kB
Zal. Nr 5 - OPZ.pdf133,10 kB
Zal. Nr 6 - Wykaz dostaw wykonanych.docx19,94 kB
Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 04.12.2020.pdf3 424,86 kB
Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf620,07 kB
Zal. Nr 1a - specyfikacja_techniczna_pojazdu_po zmianach.docx67,83 kB
Zal. Nr 5 - OPZ_po zmianach.pdf135,56 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540540197.pdf123,09 kB
Informacja z otwarcia ofert - 18.12.2020 r.pdf65,40 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf94,45 kB
Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2020-11-27, godz. 15:25)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2020-11-27, godz. 15:22)
» PLATFORMA ZAKUPOWA