Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

Ogłoszenie nr 648828-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

 

Materiały do pobrania:

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf532,02 kB
SIWZ.pdf1 424,15 kB
załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xlsx22,28 kB
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej.xlsx11,57 kB
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc46,50 kB
załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo.doc57,50 kB
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.doc45,00 kB
załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc47,50 kB
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc59,00 kB
załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.doc155,00 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf115,68 kB
Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx14,23 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf125,75 kB
Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-11-16, godz. 08:55)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2018-11-16, godz. 08:53)
» PLATFORMA ZAKUPOWA