Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie" - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"

BZP Ogłoszenie nr 530141-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.11.02.00-22-0015/17-00.
 
 
 
 
Materiały do pobrania:

Załączniki:

Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2019-04-29, godz. 15:33)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2019-04-29, godz. 15:32)