Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok. - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok”.

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

 

Materiały do pobrania:

Załączniki:

Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2019-10-16, godz. 14:22)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2019-10-16, godz. 14:20)