Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

Dokumenty
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.
Dostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21
Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.
Dostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.
Dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów
» PLATFORMA ZAKUPOWA