Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

Dokumenty
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej (III).
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok (II).
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie na 2021 rok.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok.
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
» PLATFORMA ZAKUPOWA